Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)

Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)
Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)
Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)
Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)
Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)
Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)
Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)
Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)
Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)
Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)
Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)
Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)
Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)
Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)
Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)
Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)
Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)
Nội thất phòng bếp và phòng ăn bằng gỗ Gõ Đỏ (NL23080902)

Thông tin chi tiết

Chủ đầu tư ANh Bình
Tổng diện tích 75M2
Số tầng 2 tầng
Địa chỉ Nghệ An
Năm thực hiện 2023
Mặt tiền 6M
Chịu trách nhiệm Kiến trúc - Nội Thất
Đơn vị thực hiện NALIHOME
Công năng sử dụng

aaa

Giới thiệu

aaa

0948988890 - 097 9753533
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon