Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)

Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)
Nội thất căn hộ chung cư Phương Đông (Nl 210304)

Thông tin chi tiết

Chủ đầu tư Anh Tiến
Tổng diện tích 130M2
Số tầng 1 tầng
Địa chỉ Hà Nội
Năm thực hiện 2021
Mặt tiền 10M
Chịu trách nhiệm Nội Thất
Đơn vị thực hiện NALIHOME
Công năng sử dụng

aaa

Giới thiệu

Nội thất căn hộ chung cư

0948988890 - 097 9753533
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon